Pytanie: Czy można leczyć kłykciny kończyste w ciąży?

Odpowiedź: Tak, kłykciny kończyste w ciąży można leczyć. Informacje na temat podjęcia leczenia udziela specjalista dermatolog.

Pytanie: Czy zakażenie wirusem HPV zawsze prowadzi do pojawienia od razu się kłykcin kończystych?

Odpowiedź: Nie, nie zawsze. Zdarza się, że zakażenie wirusem HPV nawet przez dwa lata przebiega zupełnie bezobjawowo.